divendres, 22 d’abril de 2011

INTRODUCCIÓ A L'ESTIL SHIN-SO-KA

Esta setmana hem iniciat, en l'Escola Municipal de Jardinera de València, l'últim curs d'ikebana amb l'estil shin-so-ka. És l'estil clàssic per antonomàsia i és comú a totes les escoles que practiquen ikebana. Cal recordar que en l'Escola de Jardineria seguim les ensenyances d'ikebana de l'escola Enshu, però a més hi ha altres escoles com la Sogetsu, Ohara, Ikenobo, etc.
Generalment la diferència entre totes elles radica en els elements de la composició, fonamentalment en la seua denominació. En compte d'anomenar a les línies SHIN, HIKAE, GYO…  les denominen línia principal, línia secundària, línies auxiliars, etc. En altres escoles les anomenen línia objecte i línia subjecte, etc. 

SHIN-SO-KA significa:
Shin: cel
so: camí
ka: flors.   És el camí cap a l'espiritual a través de les flors. És l'estil, per tant, més relacionat amb l'esperit, amb el kado, el camí interior, i que s'inicia moltes vegades amb el simple amor a la naturalesa.

EXEMPLE DE SHIN-SO-KA:ELEMENTS QUE INTEGREN EL SHIN-SO-KA:

A més dels elements ja coneguts i utilitzats en els estils moribana i nageire:
SHIN (el cel)
HIKAE (el xicotet cel)
GYO (la humanitat)
DO (el jo, la flor, la persona que realitza l'ikebana)
TOME (la terra)

Hi estaran presents dos elements més, encara que dependrà de la composició si ho requerix o no (són facultatius), i són:

UCHI-DO-NAGASI que significa "la branca que corre", i que se situa darrere del SHIN en sentit oposat al GYO, equilibrant-lo.

KOSMI: que es tradueixx com "el raconet" i es troba just en el buit que hi ha darrere del DO.IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS:
 

RECIPIENT
Els recipients més apropiats per al shin-so-ka són els mateixos que el moribana, baixos o alts com si foren copes però amples de boca per a treballar amb kenzan. Es pot obtindre amb els recipients baixos magnífics treballs aquàtics, de paisatge, muntanyosos, etc.

CARACTERÍSTIQUES DEL SHIN-SO-KA
La característica fonamental del shin-so-ka, i que el diferencia del moribana, és la disposició dels elements en el kenzan. Té com a norma fonamental la col·locació de les branques en filera, una darrere d'una altra i sense eixir-se d'ella, per a obtindre un treball esvelt i elegant.                         Vista frontal 

   
                                Vista lateral
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada