dijous, 15 de març de 2012

REPORTATGE EN LA REVISTA CLIP

La revista CLIP...flors i més, és una revista professional que presenta les últimes tendències i tota l'actualitat del sector de la floristeria nacional.
En el número 79 del 2011, dedica un extens reportatge sobre els cursos d'ikebana que s'impartixen en l'Escola Municipal de Jardineria i Paisatge de València.  Amb una àmplia entrevista a la nostra professora d'ikebana, Julia Lorenzo, explica tot el referent a este art floral, des dels inicis fins a l'evolució dels estils actuals en moribana, nageire i shin-so-ka.  Esta és una xicoteta mostra del reportatge:


                          Foto de família de tot l'alumnat d'ikebana del curs 
                          2011, juntament amb la professora Julia Lorenzo y la cap d'estudis 
                          de l'Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, Pilar Collado.


                         Ikebana estil NAGEIRE Paisatge lunar · SamuraiNAGEIRE 
                         Tombat pel vient · Esperanza Pascualrespectivament.


                           NAGEIRE Cascada simètric · Marie Pendariès


                           NAGEIRE Cascada simètric · Charo Ponce


                          NAGEIRE Tombat pel viento · Amparo Rivas


                          NAGEIRE Cascada · Julia Lorenzo


                           Ikebana estil SHIN-SO-KA. Charo Ponce


                                       SHIN-SO-KA. La dama i el vagabund 
                                       Sabi-Wabi · Julia Lorenzo


dilluns, 12 de març de 2012

UN SOKA MODERN

L'estil SHIN-SO-KA té el seu origen en el estil clàssic SOKA, un estil que a l'antiguitat era un arranjament molt rígid, amb unes normes molt estrictes, tant pels elements que s'usaven com per la composició en si. Amb el pas del temps aniria evolucionant i es desenrotllarien noves variants, com el shin-so-ka actual, el soka modern, etc., però encara es conserva i es practica amb el mateix esperit dels seus orígens.

CARACTERÍSTIQUES DEL SOKA: 

Té idèntiques característiques que les del shin-so-ka:

- Recipient: recipients alts, estil copa, estret de base i ample de boca.
- Elements: els elements que l'integren són:
  1. SHIN:    el cel
  2. HIKAE:   el cel menut
  3. GYO:      la humanitat
  4. TOME:    la terra
  5. DO:        jo
  6. UCHI-DO-NAGASI:   la branca que corre
  7. KOSMI:   el raconet
- Disposició dels elements: la mateixa que el shin-so-ka, s'inseriran les branques en el kenzan en forma de rengle, de filera, uns darrere d'altres, de tal manera que vist frontalment només es veurà la primera branca.

MODALITATS: 

L'estil soka té actualment dos variants:

- Soka clàssic: en el que tots els elements són de la mateixa classe, inclòs el DO, és a dir, que tots els elements poden ser fulles verds o branques, com per exemple: branques de l'ametler en flor, branques fruiteres, etc.

- Soka modern: en esta variant tots els elements són de la mateixa classe excepte el DO, representat per la flor. És a dir, només apareix una única nota de color representat pel DO.

Respecte a l'absència de flor en la modalitat clàssica, respon al fet que dins de la filosofia budista, un element molt important és la meditació o l'arreplegament interior com a camí per a arribar a un estadi superior de la consciència. Esta pràctica s'exercitava en qualsevol àmbit de la vida.  En l'ikebana també estava present la meditació com un element fonamental en la busca del kado (el camí de les flors), per la qual cosa la figura de la flor, pel seu colorit, per la seua forma, per la seua aroma, podia entretindre o distraure els sentits en el procés de concentració a l'hora de realitzar l'ikebana, i en conseqüència dificultar el desenrotllament de la meditació. Açò és el que va fer que en estos primers temps fóra rebutjada la flor per pertorbadora per a la concentració.


 EL SHOKA CLÀSSIC (tot elaborat amb un mateix material)

Shoka clàssics realitzats tots sobre la base d'un mateix element, incloent-hi el DO (la flor).


EL SHOKA MODERN (tot realitzat amb el mateix material execepte la flor)

Shoka moderns realitzats amb dos elements, un element de fulles verdes o bé pot ser branques, més un altre element, el DO, representat per la flor.UN SHOKA MODERN

MATERIALS QUE S'HI HAN EMPRAT:

   Aspidistra: SHIN, HIKAE, GYO, DO, UCHI-DO-NAGASI y KOSMI


    AnthUrium: DO


IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS

Shoka modern. No està present el KOSMI perquè la composició no el requerix. S'aprecia en la imatge que l'espai del KOSMI està ocupat pel DO, i en l'estil shoka i en el shin-so-ka el KOSMI no és un element imprescindible.
ELS TREBALLS DEL GRUPVista general de l'aula amb els treballs realitzats per l'alumnat del curs                                      Una composició de mostra realitzat per la profe 
                                      Julia amb uns altres materials: cales, fulles i olivera.

dilluns, 5 de març de 2012

UN SHIN-SO-KA D'INICI

Comencem curs nou a l'Escola de Jardineria, amb l'estil shin-so-ka, un estil derivat del clàssic i formal estil rikka de l'escola Ikenobo, que es considera l'escola més antiga de Japó, creada en en S.XV per Senkei Ikenobo. Sobre l'origen i l'evolució del rikka en els estils soka i shin-so-ka, podeu consultar l'entrada: 

El shin-so-ka, també anomenat sokka o rikka en altres escoles d'ikebana, s'assembla en molts aspectes al moribana, per exemple: tenen els mateixos elements que l'integra, el recipient on es confecciona és semblant, comparteixen l'ús del kenzan, etc., encara que hi ha algunes xicotetes diferències que cal saber:

DIFERÈNCIES ENTRE ELS ESTILS MORIBANA I SHIN-SO-KA:

Moribana (5 elements)       Shin-so-ka (7 elements)

1. SHIN                             1. SHIN
2. HIKAE                           2. HIKAE
3. GYO                             3. GYO
4. DO                               4. DO
5. TOME                           5. TOME 
                                       6. UCHI-DO-NAGASI (la branca que corre)
                                       7. KOSMI (el racó)

RECIPIENTS:

MORIBANA
Alçària: es preferixen recipients de poca alçària, prou baixos, que no supere els 10 cm. 
Forma: respecte a la forma, qualsevol disseny és apte: redó, quadrat, ovalat, etc.


SHIN-SO-KA
Alçària: els recipients són més alts que els de moribana. Són aconsellables a partir de 15 cm d'altura, inclús poden arribar fins a 30 cm d'alçària o més.
Forma: preferentment s'utilitzen recipients en forma de copa: de base estreta i boca ampla.
DISPOSICIÓ DELS ELEMENTS:
Una altra qüestió que difereix un estil d'un altre és la posició dels elements en el kenzan. En el moribana no importa en quin lloc o com s'insereixen les branques en el kenzan, mentres que en el shin-so-ka s'haurà de respectar, obligatòriament,  la posició alineada de tots els elements, que vists frontalment s'haurà de veure només el primer element, més o menys.

 
              Vista frontal                                     Vista lateral

MATERIALS QUE S'HI HAN EMPRAT:

   
      Calistemum: per al SHIN, HIKAE y GYO

   
      Salal: TOME

  
     Roses: DO


  
     Estatice-limonium: SOE
  
      Ranúcul: SOEUN SHIN-SO-KA VERTICAL

Per les característiques pròpies de les branques principals, s'ha obtingut un shin-so-ka vertical. Els elements nous, que caracteritzen un shin-so-ka, se situen en els espais següents:


- UCHI-DO-NAGASI (la branca que corre): s'ubica en sentit contrari al GYO i té unes proporcions semblants al GYO.- KOSMI (el raconet) se situa entre el SHIN i el GYO, i té una alçària reduïda, només és un toc per a omplir eixe xicotet espai.


                                     I ací un amic (Miliet) que passava per ací, i que
                                   no pogué resistir-se a l'encant de la càmera!ELS TREBALLS DEL GRUP