dijous, 27 de març de 2014

ELS ESTILS CLÀSSICS EN L'IKEBANA

El shin-so-ka, estil que es practica actualment a l'escola Enshu, també anomenat soka o seika en altres escoles d'ikebana, és junt amb el rikka de l'escola Ikenobo els estils més clàssics i tradicionals dins de les composicions florals d'ikebana.


 Estil shin-so-ka, també anomenta soka o seika en altres escoles.
Estil rikka de l'escola Ikenobo.

L'ESTIL RIKKA (de l'escola Ikenobo)
L'estil rikka és la forma més antiga d'ikebana que va ser desenrotllat per Ikenobo Senkei durant el segle XV, i que actualment encara es practica amb el nom de rikka shofutai. Es considera l'estil més formal, subjecte a unes normes bastant rígides que no permetien canvis des de la seua creació. En el pas del temps va ser  imitat per altres escoles noves que sorgien amb canvis conceptuals, i va evolucionar donant com a resultat la creació d'altres estils a partir d'ell: el soka o seika (S.XVII), el moribana (S.XIX), el nageire modern (S.XIX) i el jiyuka o estil lliure (S.XX, a partir de la 2a Guerra Mundial).
Els estils de shin-so-ka i soka de la nostra escola Enshu, que sorgeix al S.XVII, igualment tenen el seu origen en les composicions rikka i soka de l'escola Ikenobo. L'establiment de l'Escola Enshu suposa una evolució de l'ikebana en la seua època amb la creació del shin-so-ka, que comporta una abreviació de les línies principals, de 9 a 7, així com un canvi del nom i dels conceptes d'estes línies.
La paraula rikka significa "flors verticals", per la qual cosa les composicions havien de mantindre eixa característica vertical en els seus elements. Estes creacions partien del concepte que les flors havien de representar el Shumi o Shumisen, la muntanya sagrada dels budistes centre de totes les coses, considerada com a símbol de l'univers. Com a resultat d'estes creences, el disseny d'estos arranjaments havien de representar xicotets paisatges naturals emulant la dita muntanya. 
En una composició d'estil rikka sovint s'usen branques d'arbres de grans dimensions, així com d'altres elements que representen objectes i elements naturals del paisatge (reprodueixen muntanyes, roques, rius, aldees, etc.).  Per exemple, s'usa el pi per a representar les pedres i roques en zones elevades de les muntanyes; s'utilitzen els crisantems blancs per a simbolitzar els rius i els corrents d'aigua, etc., etc. En conclusió, tot el conjunt té una profunda càrrega simbòlica d'unió amb allò celestial, amb el coneixement suprem, i en general, amb tot l'univers.

ELEMENTS DE L'ESTIL RIKKA (Escola Ikenobo)
Una composició Rikka tradicional està conformada per 9 parts o línies principals organitzades de manera que expressen la bellesa d'un paisatge natural.  Estes línies són:
1. SHIN (representa el pic superior de la muntanya)
2. MIKOSHI (respresenta les muntanyes altes)
3. SOE  (les muntanyes de la zona il·luminada)
4. SHOSHIN (pic de la part central)
5. UKE (muntanyes de la zona ombrejada
6. DO  (pic a mitja distància)
7. HIKAE (una aldea en la vessant de la muntanya)
8. MAEOKI (la ciutat prop del riu o de la mar)
9. NAGASI (el riu que corre)

REPRESENTACIÓ D'UN PAISATGE NATURAL I ELS ELEMENTS DEL ESTIL RIKKA (Escola Ikenobo)

ESQUEMA BÀSIC DE L'ESTIL RIKKA (9 elements) Escola Ikebono: 
ESQUEMA BÀSIC DE L'ESTIL SHIN-SO-KA (7 elements) Escola Enshu:

 
divendres, 21 de març de 2014

UN SHIN-SO-KA AMORÓS

Hui hem treballat amb un dels arbres que millor representa la primavera per l'esclat de color en les seues delicades i diminutes flors. Parlem del cercis, anomenat popularment "l'arbre de l'amor" per la forma de les seues fulles en forma de cor. Generalment el cercis que trobem als nostres jardins és de color fúcsia intens, però més estrany i molt poc habitual és trobar-te'l de color blanc. Hui disposem d'algunes branques de cercis blanc prOvinents de la poda dels pocs arbres que hi ha als jardins del riu Túria a València.

MATERIAL QUE S'HI HA EMPRAT: 
    Arbre de l'amor (Cercis siliquastrum): per al SHIN, HIKAE i GYO  Lliri de sant Josep, frèsia (Fresia reflacta): per al DO

   Llorer bord (Ruscus hypoglossum): per al TOME


ELS TREBALLS DEL GRUP


dimarts, 11 de març de 2014

EL SHIN-SO-KA VERTICAL

El shin-so-ka és entre tots els estils d'ikebana el més clàssic i formal, subjecte a unes normes bastant rígides. Totes les escoles d'ikebana (Enshu, Ohara, Ikenobo, Sogetsu) treballen este estil però amb diferents denominacions: shin-so-ka, rikka, soka, etc. Per a consultar la introducció sobre elementos que integren el shin-so-ka, el recipient apropiat, etc. podeu veure-ho a:

MATERIAL QUE S'HI HA EMPRAT


   Formi (Phormium tenax): per al SHIN, HIKAE i GYO   Lliri (Lilium L.): per al DO  Aràlia (Aralia L.): per al TOMEELS TREBALLS DEL GRUPdimarts, 4 de març de 2014

UN NAGEIRE DE COMIAT

Amb la jornada de hui finalitzem el curs de nageire per este any i ho fem amb molta pena perquè el nageire, malgrat la dificultat que presenta la seua execució, així com laboriós i complicat l'aprenentatge de les tècniques o la quantitat de recursos que es necessiten per tal d'executar-los,... només quan s'aconsegueix dominar-ho tot és aleshores, i només aleshores, quan s'obté una gran satisfacció pel resultat final. 
En esta última classe hem treballat amb un material no gens fàcil de trobar al mercat, i més ara en plena floració, parlem de la prunera roja de jardí. Nosaltres l'obtenim gràcies a la generositat de Sebastián que ens la proporciona per l'abundància que n'hi ha als jardins del vell llit del riu Túria. És un material molt versàtil i bastant modelable, se sembla en gran manera a l'ametler en flor però este últim és bastant més rígid i difícil de treballar si se li vol donar forma.
En este curs la profe Julia ha insistit en treballar i practicar més freqüentment amb recipients transparents, amb l'objectiu de reduir al mínim el sistema de subjecció interna i deixar a la vista unes estructures netes i espontànies dins de l'aigua (com si les branques i les flors s'hagueren deixat caure dins del recipient). Al capdavall hem acabat el curs amb uns treballs molt estètiques i elegants.


MATERIAL QUE S'HI HA EMPRAT:


  Prunera roja (Prunus cerasifera var. pissardi): per al SHIN, HIKAE i GYO  Lliri blau (Iris germanica L.): per al DO  Montsera (Montsera deliciosa): per al TOME


ELS TREBALLS DEL GRUP